Advisa – Omdöme och betyg

Advisa

8.6

Ålder & Erfarenhet

8.0/10

Jämför antal banker (anger ej = 5)

10.0/10

Även andra tjänster

6.0/10

Hemsida: Layout & Navigering

10.0/10

Support: Utbud & Betyg

10.0/10

Spann på lån

10.0/10

Tydlighet med ränta

5.0/10

Ansöka lån med Betalningsanmärkning

10.0/10

Vårt Betyg

8.0/10

Fördelar

 • Jämför hela 31 lånegivare
 • Ålder och erfarenhet
 • Mycket bra support
 • Går att ansöka lån trots betalninganmärkning

Nackdelar

 • Få andra tjänster
 • Otydligt på ränteexemplen

Betyg på Advisa

Med en lättnavigerad hemsida som har instruktionsvideo och tydlig information är Advisa en låneförmedlare som kan rekommenderas. Ett stort plus får de även för de även för antalet långivare de jämför, dock dras dess slutbetyg ned något av otydlighet gällande vilka räntesatser som erbjuds.

Dessa punkter har bedömts inför att betyget på Advisa har bestämts.
Ålder & Erfarenhet
Advisa började med låneförmedling 2011 och hade då fokus på telefonförsäljning. Idag förknippas företaget främst med deras webbplats där en enkel lånejämförelse kan ske. Under de år som Advisa varit verksamma har de vuxit snabbt och är idag en av de mest kända låneförmedlarna i Sverige.
Jämför antal banker
Genom att Advisa samarbetar med 31 långivare får företaget högsta betyg på denna punkt. Tack vare det breda utbudet kan de jämföra lån hos flera långivare oavsett om det är stort eller lågt belopp, vald amorteringstid eller långivarens ekonomiska situation.
Även andra tjänster
Advisa är en av de låneförmedlare som valt att enbart fokusera på privatlån och billån. I jämförelse med en del andra låneförmedlare så har Advisa ett ”sämre” utbud. Hos exempelvis Zmarta och MyLoan går det att bland annat jämföra sparandeformer och andra låneformer.
Hemsida och Layout
Efter att ha byggt om webbplatsen vid ett flertal tillfällen har nu Advisa en sida som är mycket enkel att navigera och hitta rätt information på. Det finns filmer, guider och FAQ för den som undrar något kring tjänsten. Att göra låneansökan är även mycket enkelt.
Support
De vanligaste frågorna går att hitta svar på under FAQ. Undrar du hur en lånejämförelse går till kan detta hittas under ”Så går det till”. Finns fortfarande frågor nås Advisa via telefon, mail, kontaktformulär samt social media. Exemplariskt!
Spann på lån
Även på denna punkt ges Advisa högsta betyg. Detta genom att lägsta lånebelopp att jämföra är 5000 kr och högsta belopp är 600 000 kr. De har därmed det bredaste spannet gällande lånejämförelse. Detta tillsammans med ett par andra aktörer.
Tydlighet med ränta
Svagheten med webbplatsen är att det saknas tydlig information, som är lätt att hitta, kring räntan. Vid låneansökan finns enbart ett låneexempel på 100 000 kr där exempelräntan anges till 5,64 %. Men inom vilket spann som räntan kan erbjudas framgår inte. Exempelräntan ändras inte utifrån valt lånebelopp och även kapitalkostnad saknas.
Ansöka lån med betalningsanmärkning
Ja, det är möjligt att låna pengar via Advisa även om du som låntagare har betalningsanmärkning. Det krav som finns är att det inte får finnas aktiv skuld hos Kronofogden. Detta är positivt även om antalet långivare som då ger låneförslag är starkt begränsat.

Vårt betyg
Advisa skulle kunnat få toppbetyg totalt sett, och på ett flertal enskilda punkter så får de toppbetyg. Hemsidan är enkel att navigera på, de har lång erfarenhet och mycket goda supportvägar. Dessutom jämför de lån på mellan 5000 kr och 600 000 kr. Men det slutgiltiga betyget dras ned pga otydligheter på räkneexempel och kapitalkostnader. En punkt som trots allt bör väga tungt.


Låneförmedlare.net - AdvisaAdisa är en av Sveriges största låneförmedlare. Genom åren har de hjälpt över 200.000 personer att hitta bättre lånelösningar och snittbesparingen på de lån som förmedlats är kring 35 000 kr per lån.

Företaget erbjuder både förmedling av billån, nya lån samt samlingslån (mindre krediter samlas i större och billigare lån).

Hur fungerar det?

 • Välj om det är ett billån, samlingslån eller nytt lån som ska tecknas på hemsidan.
 • Välj summa som ska lånas och amorteringstid
 • Fyll i personuppgifter så som personnummer, kontaktuppgifter, månadslön m.m.
 • Skicka in en gratis ansökan till låneförmedlaren
 • Advisa tar kreditupplysning och sänder upplysningen och låneansökan till 31 banker.
 • Bankerna ger låneförslag utifrån vald summa och amorteringstid
 • Välj vilket låneförslag som är bäst och teckna lånet via denna bank

Ta lån med hjälp av Advisa

De grundläggande krav som ställs på låntagaren för att lån ska förmedlas är följande:

 • Personen ska vara 18 år
 • Personen ska ha en inkomst på minst 120.000kr brutto per år
 • Personen får inte ha något skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

De som uppfyller dessa krav och vill göra en lånejämförelse gör detta mycket enkelt. Ansökan tar inte många minuter att fylla i och svar kommer sedan inom fem minuter.

Låneförslagen som presenteras är aldrig bindande på något sätt. Det är enbart just förslag som man sedan i lugn och ro kan ta ställning till. Det är även helt gratis att genomföra jämförelsen eftersom det är bankerna som finansierar dessa tjänster.

Vilka fördelar har Advisa

Det finns alltid två stora fördelar med att låna via låneförmedlare istället för att genomföra jämförelser på egen hand. För det första spar man mycket tid då en stor jämförelse sker på 24 timmar helt automatiskt. För det andra tas enbart en kreditupplysning när tjänsten används. Den som jämför på egen hand kommer få en kreditupplysning tagen per bank som ingår i jämförelsen.

Dessa två fördelar gäller oavsett låneförmedlare. De specifika fördelarna med just Advisa är:

 • Antal bankar

Advisa jämför räntor från hela 31 olika långivare, klart flest!

 • Stort spann på privatlånen

Advisa är en av de (få) låneförmedlare som erbjuder privatlån från 5000 kr enda upp till 600 000 kronor.

 • Lån trots betalningsanmärkning

Advisa samarbetar med ett antal banker som även tillåter att låntagaren har betalningsanmärkning. Utbudet av låneförslag blir däremot mindre och summan som kan lånas lägre. Eftersom inte alla låneförmedlare har dessa samarbeten blir det en fördel som gör att företaget sticker ut något ur mängden.

 • Lång erfarenhet

Enligt Finansinspektionen var det ca 40 företag som hade rätten att bedriva låneförmedling under 2015. Sedan dess har aktörer även ökat. Utbudet är alltså stort men många av dessa företag är nya på marknaden. Så är det inte med Advisa. Företaget har bedrivit låneförmedling under lång tid och har förmedlat över 200.000 lån genom åren. Att gå via ett företag med erfarenhet av branschen är självklart en fördel.