Antalet låneförmedlare ökar stadigt

Antalet låneförmedlare har ökat stadigt de sista åren, varje år så tillkommer det ett antal nya låneförmedlare. En del kanske funderar på hur det kan komma sig, men det är inte så underligt alls.

För en eventuell låntagare så är det en stor och uppenbar fördel att anlita en låneförmedlare som då låter mängder av långivare få chansen att erbjuda den potentiella kunden ett låneerbjudande.

Sedan kan låntagaren i lugn och ro studera de olika förslagen och välja vad som passar bäst … eller inte välja någonting alls, det finns absolut inga krav eller bindande avtal bara för att man söker ett lån via en låneförmedlare.

Hur bra är låneförmedlarna?

Om man tittar på de förmedlare som funnits på marknaden i några år och som hunnit växa en del i storlek så måste man nog säga att – de flesta – har ett bra rykte och branschen som helhet faktiskt har i jämförelse med andra växande marknader ett väldig gott anseende. Snabbt växande branscher brukar annars kantas av mindre och större problem.

Självklart så bör man titta på de större företagen när man ska anlita en låneförmedlare!

De låneförmedlare som har några år på nacken har då självklart fått erfarenhet och skalat bort många av småfel som oftast brukar uppstå vid nyetableringar. Kanske den nya låneförmedlaren har ambitionen att vara en klart lysande stjärna inom branschen hindras just av bristen på erfarenhet, man har inte ännu lärt sig vad som fungerar både ”på pappret” och i verkligheten.

Andra länder?

Hur lånemarknaden ser ut i andra länder och om det finns låneförmedlare, och om är dessa då är lika populära som i Sverige har vi inte undersökt, vi fokuserar på den svenska marknaden. Dock vet vi att flera av våra grannländer har låneförmedlare och vi lite grann koll på Norge, om vi tittar på vårt östra grannland så visar det sig att det finns ungefär 30 stycken låneförmedlare i Norge.

Då måste man så klart väga in folkmängden så räknat per capita så är antalet ändå ganska väl överensstämmande med de över 50 låneförmedlarna som finns i Sverige. Även i Norge precis som i Sverige så är det en växande bransch så branschen i de båda länderna har klara likheter.

Antalet låneförmedlare ökar snabbt

Fördelen med bara en kreditupplysning

Det som faktiskt gjort den stora skillnaden och gett låneförmedlare en klar fördel var när UC (Upplysningscentralen) för ett antal år sedan öppnade möjligheten så att en kreditupplysning via en låneförmedlare endast resulterade i 1 registrerad kreditupplysning. Det kan sägas att det fungerar på precis samma sätt på den norska marknaden, bara en kreditupplysning när man går genom en låneförmedlare.

Just att det endast blir en kreditupplysningen kan med säkerhet sägas vara helt avgörande för att branschen med låneförmedlare har kunnat växa sig så stora, och att den fortfarande växer.

Fler recensioner?

Varför har inte Låneförmedlare.net gjort recensioner på alla låneförmedlare? Det beror på till största delen på två stycken faktorer. Den ena är att de nyare förmedlarna inte har något ”Track record”, det finns helt enkelt inte tillräckligt med information (från kunder) för att på ett seriöst sätt kunna göra en recension.

Den andra faktorn som spelar in är storleken på låneförmedlaren, även om förmedlaren funnits i flera år på den svenska marknaden och det finns underlag för en recension så kanske de är så pass liten på marknaden att en recension – och då jämförelse mot de stora låneförmedlarna – inte alls känns relevant. Det ska till någonting speciellt om man väljer ett litet ”okänd” företag när det finns 10-15 stycken storförmedlare med erkänt bra ryckte.

Kan påpekas att Låneförmedlare.net kommer med två stycken nya recensioner nu under sommaren (2018).

Du gillar kanske också...